barsuk1977   68793.23  
Sergey84   49100.00  
Bingo87   31908.62  
kriskrisov   30169.93  
VovaPutyN   30125.69  
ayratbiz   29095.23  
lev1972   21600.00  
SanSanich   16500.00  
vitfar90   12550.28  
Kovrov69   10200.00  
dima95   6700.00  
Jullio   5900.00  
seregey70   4500.00  
mmg74   3750.00  
arlekin   3500.00  
Deniska   3250.00  
barsuk1977   12700.00  
Sergey84   11695.00  
mmg74   10505.00  
Bingo87   10225.00  
ayratbiz   7750.00  
lev1972   7225.00  
kriskrisov   6685.00  
MonikTop   5275.00  
Kovrov69   5160.00  
SanSanich   4975.00  
VovaPutyN   3600.00  
vitfar90   2600.00  
dima95   2000.00  
Father   1752.50  
Jullio   1495.00  
seregey70   1220.00  
mmg74   306  
PROFMONEY   236  
annabux   136  
Deniska   112  
MonikTop   96  
SZmonitor   93  
lebed2   84  
babavalya   80  
dima95   76  
robot200   63  
VovaPutyN   51  
wwerbius   50  
zanoza   46  
Bossmonit   42  
tomich   40  
BIZON   39  
Father   2190.6 %  
MonikTop   421.9 %  
mmg74   280.1 %  
SZmonitor   70.0 %  
Kovrov69   50.6 %  
Ulia   49.2 %  
lev1972   33.5 %  
Bingo87   32.0 %  
arlekin   30.9 %  
Deniska   30.4 %  
SanSanich   30.1 %  
annabux   30.0 %  
dima95   29.9 %  
kuzmich007   29.3 %  
fool163   27.4 %  
babavalya   27.3 %