barsuk1977   71543.63  
Sergey84   52400.00  
VovaPutyN   42394.38  
kriskrisov   36337.12  
ayratbiz   35755.57  
Bingo87   35008.62  
lev1972   23400.00  
SanSanich   18050.00  
vitfar90   13700.28  
Kovrov69   11700.00  
dima95   7950.00  
Jullio   6100.00  
Zambroza   4888.74  
seregey70   4700.00  
arlekin   4000.00  
mmg74   3750.00  
barsuk1977   50300.00  
Sergey84   38255.00  
Bingo87   29965.00  
ayratbiz   27000.00  
VovaPutyN   23500.00  
kriskrisov   22585.00  
lev1972   21580.00  
SanSanich   14720.00  
mmg74   14320.00  
Kovrov69   11460.00  
vitfar90   9300.00  
MonikTop   6200.00  
dima95   6120.00  
Jullio   4550.00  
seregey70   3550.00  
arlekin   3045.00  
mmg74   308  
PROFMONEY   257  
annabux   140  
Deniska   112  
MonikTop   99  
SZmonitor   93  
lebed2   84  
babavalya   80  
dima95   76  
robot200   64  
VovaPutyN   51  
wwerbius   50  
zanoza   46  
Bossmonit   42  
MonikSerg   42  
Wellmoney   40  
Father   2718.1 %  
MonikTop   442.8 %  
mmg74   381.9 %  
SZmonitor   126.8 %  
Kovrov69   98.0 %  
lev1972   92.2 %  
Ulia   86.2 %  
Bingo87   85.6 %  
SanSanich   81.5 %  
Nikita81   78.0 %  
dima95   77.0 %  
Deniska   76.6 %  
babavalya   76.2 %  
arlekin   76.1 %  
seregey70   75.5 %  
ayratbiz   75.5 %